+421 905 613 776

Dunajská ul. č. 4

Bratislava

Vodičské preukazy skupín A, B

O nás

Vek 17 rokov pre žiadateľa VO skupiny B, 24 rokov pre žiadateľa Vo skupiny.

Podľa nového zákona s platnosťou od 1. 11. 2011 sa môžete zapísať do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B už ako 16-ročný a získať oprávnenie viesť motorové vozidlo ako17-ročný.

Podmienkou je, aby ste do dovŕšenia 18 veku, najmenej však 3 mesiace viedli vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorý musí spĺňať nasledovné podmienky:
•    musí ho schváliť zákonný zástupca a zažiadať oň,
•    musí mať VO skupiny B najmenej 10 rokov,
•   musí byť zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru,spolujazdec bude povinný mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča.

Pobyt na území SR v trvaní 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie VO (t.j. od 1. januára).
Žiadateľ sa musí podrobiť zdravotnej ( vyšetrenie u všeobecného lekára najneskôr v deň začatia kurzu), prípadne psychickej spôsobilosti.
Žiadateľ nesmie mať uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo a nesmie mať zadržané alebo odobraté VO.
 

Najbližšie kurzy

Dňa - 14.08.2024

Dunajská ul. č. 4, Streda o 17:00 hod.

Mám záujem o kurz

Autoškola Ficker

Dunajská ul. č. 4

IČO: 17341884

Otváracie hodiny

pon.9.00 - 17.00

ut.9.00 - 17.00

str.9.00 - 17.00

štv.9.00 - 17.00

pia.9.00 - 14.00

Kontakt

Telefón/phone: 02/444 55 122

Mobil: +421 905 613 776

English mobile: english +421 2 444 551 22

E-mail: as@autoskola-ficker.sk